google-site-verification=rEKWeU7lgxU4vu_MWjRSUd6Qn8zUVm992xIASTtfhw8 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน เยี่ยมชมกระบวนการผลิต KLM ณ โรงงาน Cotco ปี 2014
ReadyPlanet.com
dot
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน เยี่ยมชมกระบวนการผลิต KLM ณ โรงงาน Cotco ปี 2014

บริษัท เซ้นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ท่อเหล็ก KLM Steel Pipe ณ โรงงาน Cotco SV จังหวัดระยอง ปี 2014

 

 

 

ทีมานผู้บริหารฝ่ายวิศวกรออกแบบงานระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง ของ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตท่อเหล็ก KLM Steel Pipe เพื่อทำความเข้าใจกับขั้นตอนการผลิต การทดสอบ และกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธอภาพ อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทำเหล็ก KLM Steel Pipe มีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติและลักษณะสินค้า สำหรับกำหนดลงบนแบบรายละเอียดวัสดุงานโครงการต่อไป
ประชาสัมพันธ์

บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการ "สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์"
บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดการอบรมให้ความรู้การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ให้กับทีมช่างงานระบบของ BMCL
บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนับสนุนของรางวัลงานเลี้ยงสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยประจำปี 2556
จัดอบรมวิชาการ "การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฉนวนยาง"
บริษัท ไมน์ฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมการผลิตผลิตภัณฑ์ KLM ที่โรงงาน Cotco ปี 2013
บริษัท จาร์ดีน เอนจิเนียริ่ง จำกัด เยี่ยมชมการผลิตผลิตภัณฑ์ KLM ที่โรงงาน Cotco ปี 2013 article
งาน RHVAC 2013 article
งาน RHVAC 2011
K L M STEEL PIPE
งานประชุมใหญ่และสังสรรค์ ACAT 2553
Central Plaza Chonburi
CENTRAL FESTIVAL PATAYA
รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแล ร่วมงาน "สัมนาวิชาการ" กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
อบรมให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Armacell
กองออกแบบ กทม. เยี่ยมชมโรงงาน สามชัยฯ
รวมกิจฯ ร่วมกับ Armaflex เข้าร่วมอบรมวิชาการ
ผู้บริหาร Armacell เยี่ยมชมกิจการ
ตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าเยี่ยมชมกิจการ
ผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงและฉนวนป้องกันความร้อน-เย็น
งานสังสรรค์ประจำปี 2551
ทำบุญคลังสินค้า
งานเลี้ยงสังสรรค์ "สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย"
ฝ่ายขายและการตลาด เยี่ยมชม โรงงาน Vandapac
นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์และวัสดุอาคาร
สำนักงานใหญ่
ผลิตภัณฑ์ "ท่อทองแดง"
สัมนากระทรวงสาธารณสุข
ทำบุญสำนักงานใหญ่
สัมนา "การเลือกใช้วัสดุให้ได้ประโยชน์สูงสุด"
เยี่ยมชมโรงงานผลิตฉนวนยาง Armacell
ผู้บริหารและสำนักงาน article
บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนับสนุนของรางวัลงานเลี้ยงสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยประจำปี 2557
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดีCopyright © 2010 All Rights Reserved.