บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัทรวมกิจฯก่อตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยคุณธีรพงษ์ วงศ์มเจริญ (ประธานกรรมการ) และคุณกมลชัย วงศ์มหเจริญ(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เริ่มต้นจากการบริการหาสินค้าตามที่ลูกค้า กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต้องการ หลังจากที่บริษัทได้เติบโตมากขึ้น ในปี… บริษัทได้ลงทุนสร้างคลังสินค้า เนื้อที่ 5 ไร่ ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเก็บสินค้า ในการรองรับการเติบโตของตลาด กลุ่มผู้รับเหมาและร้านค้าวัสดุก่อสร้าง หลังจากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้มีการขยายโดยสร้างคลังสินค้า เนื้อที่ 32 ไร่ ในปี พ.ศ.2556 ที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทรวมกิจฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเหล็ก ท่อทองแดง และฉนวนยางดำ เป็นเจ้าของแบรนด์ท่องานระบบและท่อทองแดง KLM และเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวของฉนวนยางดำ Armaflex