google-site-verification=rEKWeU7lgxU4vu_MWjRSUd6Qn8zUVm992xIASTtfhw8 ผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงและฉนวนป้องกันความร้อน-เย็น
ReadyPlanet.com
dot
ผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงและฉนวนป้องกันความร้อน-เย็น

 

ผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงและฉนวนป้องกันความร้อน-เย็น

จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2551 กับยอดขายที่มากกว่า 2,200,000,000 บาท (สองพันสองร้อยล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ที่มียอดขายประมาณ 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) ความสำเร็จส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มสินค้าที่จำหน่าย โดยเฉพาะสินค้าประเภท ท่อทองแดงและอุปกรณ์ทองแดง รวมถึง ฉนวนป้องกันความร้อน-เย็น เพื่อใช้ในงานระบบปรับอากาศ ระบบงานก๊าซทางการแพทย์ รวมถึงระบบน้ำร้อนและน้ำเย็นในงานโครงการก่อสร้างต่างๆ ทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และ ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นปีที่คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะชลอตัวลง แต่ บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังมั่นใจในทีมงานที่มีคุณภาพ คาดว่าทางบริษัทฯ ยังคงจะสามารถรักษาการเติบโตของยอดขายได้เช่นเดียวกับที่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2551 อย่างแน่นอน

บริษัทฯ ได้นำเข้าอุปกรณ์ทองแดง NIBCO U.S.A. เพื่อให้บริการลูกค้าในประเทศไทย

ความสำเร็จดังกล่าว เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับ ผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ โดยในปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ มีพนักงานประมาณเกือบ 200 คน ด้วยประสิทธิภาพและความสามารถของพนักงานทุกระดับ เรายินดีที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรต่อไปในอนาคต

ผลิตภัณฑ์ฉนวนยาง Armaflex หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ บริษัทฯ ประสพความสำเร็จในการจำหน่าย

ท่อทองแดง Mueller U.S.A. ที่ทางบริษัทฯ ประสพความสำเร็จในการทำตลาด

ท่อทองแดง K L M Copper Tube หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ ประสพความสำเร็จในการทำตลาด

โดยเฉพาะ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ในระบบก๊าซทางการแพทย์ทั้งโครงการ

อุปกรณ์ทองแดง เครื่องหมายการค้า K Fitting และ ฉนวนรองท่อ K L M Pipe Support

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ทั้วไป

ทางบริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังคงยึดมั่นในหลักการของบริษัทฯ คือ

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเป็นผู้นำในธุรกิจการกระจายสินค้าประเภทโลหะ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพตลอดไป
Ruamkij is engrossed in to the leader and development of metal business, for meet the requirement of a customer of good qualitily forever.

............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน เยี่ยมชมกระบวนการผลิต KLM ณ โรงงาน Cotco ปี 2014
บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการ "สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์"
บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดการอบรมให้ความรู้การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ให้กับทีมช่างงานระบบของ BMCL
บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนับสนุนของรางวัลงานเลี้ยงสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยประจำปี 2556
จัดอบรมวิชาการ "การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฉนวนยาง"
บริษัท ไมน์ฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมการผลิตผลิตภัณฑ์ KLM ที่โรงงาน Cotco ปี 2013
บริษัท จาร์ดีน เอนจิเนียริ่ง จำกัด เยี่ยมชมการผลิตผลิตภัณฑ์ KLM ที่โรงงาน Cotco ปี 2013 article
งาน RHVAC 2013 article
งาน RHVAC 2011
K L M STEEL PIPE
งานประชุมใหญ่และสังสรรค์ ACAT 2553
Central Plaza Chonburi
CENTRAL FESTIVAL PATAYA
รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแล ร่วมงาน "สัมนาวิชาการ" กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
อบรมให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Armacell
กองออกแบบ กทม. เยี่ยมชมโรงงาน สามชัยฯ
รวมกิจฯ ร่วมกับ Armaflex เข้าร่วมอบรมวิชาการ
ผู้บริหาร Armacell เยี่ยมชมกิจการ
ตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าเยี่ยมชมกิจการ
งานสังสรรค์ประจำปี 2551
ทำบุญคลังสินค้า
งานเลี้ยงสังสรรค์ "สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย"
ฝ่ายขายและการตลาด เยี่ยมชม โรงงาน Vandapac
นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์และวัสดุอาคาร
สำนักงานใหญ่
ผลิตภัณฑ์ "ท่อทองแดง"
สัมนากระทรวงสาธารณสุข
ทำบุญสำนักงานใหญ่
สัมนา "การเลือกใช้วัสดุให้ได้ประโยชน์สูงสุด"
เยี่ยมชมโรงงานผลิตฉนวนยาง Armacell
ผู้บริหารและสำนักงาน article
บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนับสนุนของรางวัลงานเลี้ยงสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยประจำปี 2557
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดีCopyright © 2010 All Rights Reserved.