google-site-verification=rEKWeU7lgxU4vu_MWjRSUd6Qn8zUVm992xIASTtfhw8 สัมนา "การเลือกใช้วัสดุให้ได้ประโยชน์สูงสุด"
ReadyPlanet.com
dot
สัมนา "การเลือกใช้วัสดุให้ได้ประโยชน์สูงสุด"

 

......เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมเมโทรโพล  จังหวัดภูเก็ต  บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมจังหวัดภูเก็ต จัดงานสัมนา

 "การเลือกใช้วัสดุให้ได้ประโยชน์สูงสุด"

ในการสัมนาครั้งนี้ บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า และ เป็นตัวแทนจำหน่าย เช่น ท่อเหล็ก ท่อประปา ท่อทองแดง ฉนวนป้องกันความร้อน

 

 

สมาชิกชมรมฯ ให้ความสนใจเข้าฟังการสัมนากันอย่างมากมาย

 

คุณกมลชัย วงศ์มหเจริญ  ประธานกรรมการ บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณประวาส สันตวะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัยสตีล อินดรัสทรี จำกัด (มหาชน)

คุณชัยรัตน์ ลีลาพรรณ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

คุณชัยรัตน์ ลีลาพรรณ กรรมการผู้จัดการฯ กล่าวเปิดการสัมนา

 

คุณประวาส สันตวะกุล บ.สามชัยสตีลฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑ์ ท่อเหล็ก ท่อประปา และ ให้ชมวีดีโอขั้นตอนการผลิต ท่อเหล็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้า TUS และ SAM

 

คุณทัณจิตร สุวรรณเสรีรักษ์  บ.รวมกิจฯ  ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ท่อทองแดงและอุปกรณ์ทองแดง ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mueller , KLM และ อุปกรณ์ทองแดง K Fitting

 

คุณนัยนา อัศวกาญจนา  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อาร์มาเซล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตฉนวนป้องกันความร้อน อันดับ 1 ของโลก ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARMAFLEX ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ฉนวนยางป้องกันความร้อน และ วัสดุประกอบการติดตั้งฉนวนยาง พร้อมทั้งให้ชมวีดีโอ สาธิตการติดตั้งฉนวนยางฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

คุณกมลชัย วงศ์มหเจริญ ประธานกรรมการ บ.รวมกิจฯ มอบเงินสนับสนุนให้กับ รองประธานชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรม จังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในกิจกรรมของชมรมฯ พร้อมของที่ระลึก

 

รองประธานชมรมฯ มอบหนังสือขอบคุณ และ ช่อดอกไม้ให้ ประธานฯ บ.รวมกิจฯ

 

คุณกมลชัย วงศ์มหเจริญ ประธานกรรมการ บ.รวมกิจฯ มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทั้ง 3 ท่าน

 

ถ่ายรูปร่วมกันหลังจากปิดการสัมนา

หลังการสัมนามีการสังสรรค์อาหารค่ำร่วมกัน พบกันใหม่ในครั้งต่อไป

 
ประชาสัมพันธ์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน เยี่ยมชมกระบวนการผลิต KLM ณ โรงงาน Cotco ปี 2014
บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการ "สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์"
บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดการอบรมให้ความรู้การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ให้กับทีมช่างงานระบบของ BMCL
บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนับสนุนของรางวัลงานเลี้ยงสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยประจำปี 2556
จัดอบรมวิชาการ "การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฉนวนยาง"
บริษัท ไมน์ฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมการผลิตผลิตภัณฑ์ KLM ที่โรงงาน Cotco ปี 2013
บริษัท จาร์ดีน เอนจิเนียริ่ง จำกัด เยี่ยมชมการผลิตผลิตภัณฑ์ KLM ที่โรงงาน Cotco ปี 2013 article
งาน RHVAC 2013 article
งาน RHVAC 2011
K L M STEEL PIPE
งานประชุมใหญ่และสังสรรค์ ACAT 2553
Central Plaza Chonburi
CENTRAL FESTIVAL PATAYA
รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแล ร่วมงาน "สัมนาวิชาการ" กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
อบรมให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Armacell
กองออกแบบ กทม. เยี่ยมชมโรงงาน สามชัยฯ
รวมกิจฯ ร่วมกับ Armaflex เข้าร่วมอบรมวิชาการ
ผู้บริหาร Armacell เยี่ยมชมกิจการ
ตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าเยี่ยมชมกิจการ
ผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงและฉนวนป้องกันความร้อน-เย็น
งานสังสรรค์ประจำปี 2551
ทำบุญคลังสินค้า
งานเลี้ยงสังสรรค์ "สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย"
ฝ่ายขายและการตลาด เยี่ยมชม โรงงาน Vandapac
นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์และวัสดุอาคาร
สำนักงานใหญ่
ผลิตภัณฑ์ "ท่อทองแดง"
สัมนากระทรวงสาธารณสุข
ทำบุญสำนักงานใหญ่
เยี่ยมชมโรงงานผลิตฉนวนยาง Armacell
ผู้บริหารและสำนักงาน article
บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนับสนุนของรางวัลงานเลี้ยงสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยประจำปี 2557
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดีCopyright © 2010 All Rights Reserved.